Wat kan je een bank maximaal aan rente betalen?

14 June 2013, Reacties: Comments Off
Artikel: Wat kan je een bank maximaal aan rente betalen?

Bij bankfinanciering wordt vaak gekeken naar het rentetarief dat banken vragen. Op basis hiervan wordt dan door bedrijven bepaald of een offerte interessant is of niet. Reacties als “die bank vraagt 14%, dus daar ga ik niet heen!” zijn geen unicum.

Het is begrijpelijk dat bedrijven met een financieringsbehoefte zo min mogelijk willen betalen. Toch kan het niet ingaan op een op het eerste oog ‘dure’ aanbieding, zeker wanneer het de enige aanbieding is, waardeverlies betekenen.

De bedoeling van het toevoegen van bankfinanciering in de financieringsstructuur van een bedrijf is dat het vreemd vermogen een positieve hefboomwerking biedt dat ten goede komt aan het rendement op het eigen vermogen.

Zonder deze toevoeging van vreemd vermogen ook geen bijbehorende verhoging van het rendement op eigen vermogen. Dit zijn de gemiste ‘opportunity costs’ van het niet toevoegen van een ‘dure’ aanbieding van vreemd vermogen.

Bedrijven doen er dan ook goed aan voor de financieringsaanvraag te berekenen wat ze maximaal aan rente kunnen betalen en zelf ook waarde te creëren met de deal. Vervolgens kunnen ze de goedkoopste aanbieder met een tarief onder het berekende maximale percentage met de beste voorwaarden selecteren, om zo hun gecreëerde waarde met het vreemd vermogen te maximaliseren.

Op deze manier laten ze niet het rentepercentage dat de bank vraagt de doorslag geven, maar de vraag of de aanbieding de meeste waarde creëert. Het maximale rentepercentage dat ze kunnen betalen en tegelijkertijd zelf waarde creëren met de deal, vormt voor de financieringsaanvraag van het bedrijf zelf het belangrijkste kengetal.


Maximaal waarde cre�ren

Operationele en financiële optimalisaties

Lees verder
Neem contact op voor meer informatie

Neem contact op voor meer informatie

Contact

Waardecreatie

Advies