Wanneer herinvesteren?

groeivoet herinvestering herinvesteringsquote

Categorie: Kosten van kapitaal
10 April 2013, Reacties: Comments Off on Wanneer herinvesteren?

Een dividenduitkering wordt gezien als een beloning voor eigen vermogen-verstrekkers voor het door hen ter beschikking gestelde vermogen in de vorm van aandelenkapitaal. Toch kan het voorkomen dat herinvesteren van vrije kasstromen in de onderneming meer waarde oplevert dan uitkering van deze kasstromen middels dividend.

Dit komt voornamelijk doordat een dividenduitkering an sich waardeneutraal is. De waarde van het bedrijf dat de dividenduitkering uitvoert daalt met hetzelfde bedrag als het uitgekeerde dividend (transactiekosten en belastingen daargelaten). Een herinvestering in de onderneming kan er echter voor zorgen dat additionele waarde gecreëerd wordt. Dit geschiedt wanneer het rendement dat op dit eigen vermogen gegenereerd wordt hoger ligt dan de vermogenskostenvoet behorende bij de investering.

Voor een ideaal vergelijk moet de waarde die dividendontvangers creëren door elders te investeren worden afgezet tegen de waarde die gecreëerd wordt met een herinvestering.


AdviesWaardecreatie.nl
Wij bieden onze cliënten operationele en financiële optimalisatieadviezen die maximale waardecreatie bewerkstelligen. Wij richten ons op het Nederlandse midden- en kleinbedrijf. Mogen wij ook uw bedrijf meer waard maken? Bel 076-5875546 of vul het contactformulier in.
Maximaal waarde creëren

Operationele en financiële optimalisaties

Lees verder
Neem contact op voor meer informatie

Neem contact op voor meer informatie

Contact

Waardecreatie

Advies

Advies – Waardecreatie