Wanneer dividend uitkeren?

3 February 2013, Reacties: Comments Off on Wanneer dividend uitkeren?

Een dividenduitkering kan gezien worden als beloning voor aandeelhouders voor hun investering in het bedrijf. Toch biedt dividend niet altijd de meest optimale beloning. Zo kan het goed zijn dat aandelen terugkopen of investeren in kernactiviteiten meer waarde creëert. Dit artikel poogt aan te geven wanneer de keuze voor een dividenduitkering de meeste waarde voor aandeelhouders creëert.

Algemeen gezien wordt waarde gecreëerd door te investeren met een rendement op geïnvesteerd vermogen hoger dan de kosten van kapitaal.

  1. Een dividenduitkering is waardeneutraal. De waarde van het bedrijf dat de dividenduitkering uitvoert daalt met hetzelfde bedrag als het uitgekeerde dividend (transactiekosten en belastingen daargelaten).
    1. Daar een dividenduitkering waardeneutraal is, is iedere waardecreërende investering die met het kapitaal gedaan kan worden beter dan een dividenduitkering.
    2. Slechts wanneer kapitaal niet waardecreërend geïnvesteerd kan worden zijn de aandeelhouders beter af door het kapitaal via dividend te ontvangen.

AdviesWaardecreatie.nl
Wij bieden onze cliënten operationele en financiële optimalisatieadviezen die maximale waardecreatie bewerkstelligen. Wij richten ons op het Nederlandse midden- en kleinbedrijf. Mogen wij ook uw bedrijf meer waard maken? Bel 076-5875546 of vul het contactformulier in.
Maximaal waarde creëren

Operationele en financiële optimalisaties

Lees verder
Neem contact op voor meer informatie

Neem contact op voor meer informatie

Contact

Waardecreatie

Advies

Advies – Waardecreatie