Waarde creëren door aandelen terug te kopen

Algemeen gezien wordt waarde gecreëerd door te investeren met een rendement op geïnvesteerd vermogen hoger dan de kosten van kapitaal. In deze zin is waarde creëren een functie van operationele optimalisaties (rendement op geïnvesteerd vermogen genereren) en financiële optimalisaties (verlagen kosten van kapitaal).

Bedrijven die het meeste “shareholder value” wensen te creëren, dienen dus een rendement op geïnvesteerd vermogen te creëren met een zo groot mogelijke spread boven de kosten van kapitaal. Daar waar de lucratiefste spread behaald wordt, dient het meeste kapitaal gealloceerd te worden.

Om op deze manier waarde te creëren moeten bedrijven wel een waardecreërende bestemming voor gegenereerd kapitaal hebben. Dit is niet altijd het geval. Vaak wordt in dergelijke gevallen besloten overtollig kapitaal uit te keren aan de aandeelhouders. Dit kan middels een dividend, maar wanneer de aandelen ondergewaardeerd zijn is het terugkopen van de aandelen (om deze vervolgens in te trekken) een betere optie.

Het terugkopen van aandelen vermindert het aantal uitstaande aandelen, vermindert de bezittingen op de balans (indien met liquide middelen betaald), en verbetert, mits goed uitgevoerd, het rendement op bezittingen en het rendement op eigen vermogen. Toch vindt waardecreatie pas plaats wanneer de aandelen gekocht worden voor een prijs onder de waarde (en niet door alle veranderingen aan de balans).

Allereerst een voorbeeld van het terugkopen van aandelen:

Een bedrijf koopt 1000 aandelen terug voor 15 euro per aandeel. Totaalbedrag voor deze transactie bedraagt dus 15000 euro.

  Voor Na
Liquide middelen € 25000 € 10000
Bezittingen € 100000 € 85000
Winst € 15000 € 15000
Aantal aandelen 10000 9000
Rendement op bezittingen 15% 18%
Winst per aandeel € 1,50 € 1,67

Dit sterk vereenvoudigde overzicht toont aan dat door de transactie de hoeveelheid liquide middelen (en de bezittingen als geheel) met 15.000 euro afnemen, de hoeveelheid winst niet verandert, het rendement op de bezittingen met afgerond 300 basispunten verbetert en de winst per aandeel met zo’n 17 eurocent stijgt.

Wanneer creëert het terugkopen van aandelen waarde?
Het terugkopen van aandelen is waardecreërend wanneer de aandelen verhandeld worden voor een prijs onder de waarde en het management geen betere alternatieven heeft om het kapitaal te alloceren.

Het management van bijvoorbeeld een beursgenoteerd bedrijf heeft een beter zicht op de cijfers dan haar (externe) aandeelhouders. Dit levert soms situaties op waarin de aandelen verhandeld worden voor een prijs onder de waarde.

Wanneer een aandeel bijvoorbeeld verhandeld wordt voor 60 euro en het management een waarde berekend heeft van 80 euro, dan is het rendement voor het terugkopen van de aandelen bij kosten van eigen vermogen van 12% bijvoorbeeld 16%. Rekensom: (12%/(€60/€80)).  1. Wanneer creëert het terugkopen van aandelen waarde?
  2. Waarde creëren met bezittingen: behouden, verkopen of liquideren