Vrije kasstroom - Free cash flow

17 August 2012, Reacties: Comments Off on Vrije kasstroom – Free cash flow

De waarde van een bedrijf wordt berekend door toekomstige vrije kasstromen te verdisconteren met de kosten van het gebruikte kapitaal.

Een enkele blik op nettowinst vertelt niet het hele verhaal van de mogelijke waarde van een onderneming. Zo kan het goed mogelijk zijn dat gedurende tientallen jaren de volledige nettowinst gebruikt moet worden om investeringen en toenames van het werkkapitaal te financieren. Vandaar dat het enorm belangrijk is te kijken naar de vrije kasstromen van een bedrijf. Maar wat zijn vrije kasstromen nu precies?

Vrije kasstromen, of ‘free cash flow’ is kapitaal dat daadwerkelijk beschikbaar is voor de vermogenverstrekkers van de onderneming gedurende een bepaalde periode.

Vrije kasstromen kunnen onderverdeeld worden in:

 1. Vrije kasstromen voor heel het bedrijf
 2. Vrije kasstromen voor de aandeelhouders van het bedrijf

Vrije kasstromen voor heel het bedrijf worden berekend door:

 1. Operationeel resultaat * (1-belastingtarief)
 2. Plus afschrijvingen
 3. Min veranderingen in werkkapitaal
 4. Min investeringen

Vrije kasstromen voor de aandeelhouders van het bedrijf worden berekend door:

 1. Nettowinst
 2. Min investeringen
 3. Min veranderingen werkkapitaal
 4. Plus nieuw vreemd vermogen
 5. Min afbetaald vreemd vermogen

AdviesWaardecreatie.nl
Wij bieden onze cliënten operationele en financiële optimalisatieadviezen die maximale waardecreatie bewerkstelligen. Wij richten ons op het Nederlandse midden- en kleinbedrijf. Mogen wij ook uw bedrijf meer waard maken? Bel 076-5875546 of vul het contactformulier in.
Maximaal waarde creëren

Operationele en financiële optimalisaties

Lees verder
Neem contact op voor meer informatie

Neem contact op voor meer informatie

Contact

Waardecreatie

Advies

Advies – Waardecreatie