Value at risk

risicomanagement Value at risk VaR

Categorie: Kengetallen
7 January 2013, Reacties: Comments Off on Value at risk

Value at risk is één van de meest gebruikte ratio’s voor risicomanagement. Voornamelijk bij financiële ondernemingen is de ratio niet meer weg te denken. Value at Risk berekent het potentiële verlies dat een investering over een bepaalde periode bij een bepaald zekerheidsniveau loopt. Value at risk neemt hierbij de gewone marktrisico’s mee in de berekening, en laat buitengewone risico’s buiten beschouwing.

Value at Risk geeft snel een duidelijk overzicht van hoeveel risico een bepaalde investering loopt onder normale omstandigheden. Het grootste risico van het gebruik van de ratio is dat het maximale verlies niet aangetoond wordt. Bij 95% zeker, is er immers altijd een 5% kans dat het verlies groter is. Daar unieke gebeurtenissen niet meegenomen worden, is het mogelijk dat er toch een risico gelopen wordt dat een onderneming niet kan dragen.

Als de Value at Risk op een investering gedurende 1 maand bijvoorbeeld 10 miljoen euro met een zekerheidsniveau van 95% is, dan is er een 5% kans dat de waarde van de investering met meer dan 10 miljoen euro daalt in een maand. Uiteengezet in een grafiek ziet de Value at Risk calculatie er dan zo uit:


AdviesWaardecreatie.nl
Wij bieden onze cliënten operationele en financiële optimalisatieadviezen die maximale waardecreatie bewerkstelligen. Wij richten ons op het Nederlandse midden- en kleinbedrijf. Mogen wij ook uw bedrijf meer waard maken? Bel 076-5875546 of vul het contactformulier in.
Maximaal waarde creëren

Operationele en financiële optimalisaties

Lees verder
Neem contact op voor meer informatie

Neem contact op voor meer informatie

Contact

Waardecreatie

Advies

Advies – Waardecreatie