NPV - Net present value - Netto contante waarde

net present value netto contante waarde npv

Categorie: Creëren van waarde
15 October 2012, Reacties: Comments Off on NPV – Net present value – Netto contante waarde

NPV is de netto contante waarde van toekomstige kasstromen. Om de NPV te berekenen wordt iedere toekomstige kasstroom verdisconteerd met de over die periode geldende bijbehorende vermogenskostenvoet. Deze initiële waarden opgeteld leveren samen de NPV van de investering op. Een positieve NPV geeft waardecreatie aan. Een negatieve NPV toont waardeverlies aan. Een investering is dus aanvaardbaar als de NPV positief is.

In een formule wordt de NPV als volgt waargegeven:
NPV = I + I/(1+R) + I/(1+R)2 + I/(1+R)3

NPV = Netto contante waarde
I = kasstroom
R = Vermogenskostenvoet

Bij het beoordelen en vergelijken van investeringen wordt de investering met de hoogste NPV als meest interessant ervaren.


AdviesWaardecreatie.nl
Wij bieden onze cliënten operationele en financiële optimalisatieadviezen die maximale waardecreatie bewerkstelligen. Wij richten ons op het Nederlandse midden- en kleinbedrijf. Mogen wij ook uw bedrijf meer waard maken? Bel 076-5875546 of vul het contactformulier in.
Maximaal waarde creëren

Operationele en financiële optimalisaties

Lees verder
Neem contact op voor meer informatie

Neem contact op voor meer informatie

Contact

Waardecreatie

Advies

Advies – Waardecreatie