Meetkundig en rekenkundig rendement

19 October 2012, Reacties: Comments Off on Meetkundig en rekenkundig rendement

Bij het berekenen van rendement over meerdere jaren is het enorm belangrijk dat het meetkundig rendement gebruikt wordt, en niet het rekenkundig rendement.

De oorzaak hierin ligt voornamelijk in de kracht van samengestelde rendementen bij het totaalrendement. Het meetkundig rendement houdt rekening met rendementen uit het verleden. Het rekenkundig rendement doet dit niet, of niet juist.

Een voorbeeld:
Een investering genereert in jaar 1 een rendement van 25%. In jaar 2 verliest de investering 20%.

Het rekenkundig rendement is in dit geval 2,5%
(25+ -20%) = 5%. 5%/2=2,5%.

Het meetkundig rendement bedraagt in dit geval 0%.
(100*(1+0,25))=125. (125*(1-0,20))=100. (100/100)*100=0%

Daar een investering met een waarde van 100 na 2 jaar weer precies 100 waard is, toont het meetkundige rendement een correcte weergave van het daadwerkelijke rendement.


AdviesWaardecreatie.nl
Wij bieden onze cliënten operationele en financiële optimalisatieadviezen die maximale waardecreatie bewerkstelligen. Wij richten ons op het Nederlandse midden- en kleinbedrijf. Mogen wij ook uw bedrijf meer waard maken? Bel 076-5875546 of vul het contactformulier in.
Maximaal waarde creëren

Operationele en financiële optimalisaties

Lees verder
Neem contact op voor meer informatie

Neem contact op voor meer informatie

Contact

Waardecreatie

Advies

Advies – Waardecreatie