Lage rente biedt mogelijkheden tot waardecreatie

financiële optimalisaties herfinancieren kapitaalmarkt operationele optimalisaties rente

Categorie: Kosten van kapitaal
1 July 2013, Reacties: Comments Off
Artikel: Lage rente biedt mogelijkheden tot waardecreatie

Ondanks het feit dat de rente op de kapitaalmarkten de afgelopen maanden weer wat aan het oplopen is, staat deze historisch gezien nog steeds op een enorm laag niveau.

De lage rente werkt door in de vermogenskostenvoet van bedrijven. Wanneer een bedrijf met de huidige lage rente vreemd vermogen herfinanciert, impliceert dit gegeven bij gelijkblijvende kasstromen een hogere waarde voor een bedrijf.

Veel bedrijven leggen qua waardecreatie voornamelijk de focus op operationele optimalisaties. Echter, juist in deze tijd is het lastig om omzetverhoging of (additionele) kostenverlaging te bewerkstelligen.

Wanneer waardecreatie middels operationele optimalisaties niet mogelijk is, verdient het aanbeveling ook eens naar potentiële financiële optimalisaties te kijken. Door de lage rente biedt een financiële optimalisatie als het herfinancieren van vreemd vermogen mogelijkheden tot waardecreatie.


Maximaal waarde cre�ren

Operationele en financiële optimalisaties

Lees verder
Neem contact op voor meer informatie

Neem contact op voor meer informatie

Contact

Waardecreatie

Advies