Kijk verder dan de payout ratio

payout waardeneutraal

Categorie: Kengetallen
1 September 2012, Reacties: Comments Off on Kijk verder dan de payout ratio

De payout ratio is een veelgebruikt kengetal door dividendbeleggers. Het is het percentage van de nettowinst dat een bedrijf uitkeert als dividend.

In mijn optiek is het veel interessanter om te kijken naar wat een bedrijf met het niet-uitgekeerde deel van de nettowinst doet. Een dividend payout ratio van 25% impliceert immers dat het bedrijf 75% inhoudt. En wat doet het daarmee? Kapitaalallocatie door bedrijven geschiedt niet altijd waardecreërend. Daar de dividenduitkering an sich waardeneutraal is, is het des te interessant om te kijken wat er met het niet-uitgekeerde deel gebeurt.

Dividenduitkering is waardeneutraal

De gerechtigde ontvangt dividend, maar de aandelenkoers daalt met hetzelfde bedrag (transactiekosten en belastingen daargelaten).

Een uitzondering hierop voor de ontvanger van het dividend is wanneer hij het dividend tegen een rendement op eigen vermogen hoger dan de kosten van zijn eigen vermogen weg kan zetten. Dit zou waardecreatie als gevolg van het dividend impliceren. Dit is de reden dat sommige dividendbeleggers succesvol zijn.

Waardecreatie via het niet-uitgekeerde deel van de nettowinst.

Het niet-uitgekeerde deel van de nettowinst is het startpunt voor het berekenen van een realistische toekomstige groei van een bedrijf.

Pas wanneer het niet-uitgekeerde deel van de nettowinst door het bedrijf opnieuw geïnvesteerd kan worden met een rendement op eigen vermogen hoger dan de kosten van eigen vermogen, zie je de netto contante waarde hiervan terug in een waardestijging van de aandelen.

Omgekeerd betekent dit dat wanneer de kapitaalallocatie van het bedrijf voor nieuw kapitaal geschiedt met een rendement op eigen vermogen lager dan de kosten van eigen vermogen, de negatieve netto contante waarde zorgt voor een waardedaling van de aandelen.

Het is qua waardecreatie dus veel interessanter om te zien wat het bedrijf doet met het niet-uitgekeerde deel. Staar je niet blind op waardeneutrale dividenduitkering, maar volg de waardedrijvers van een bedrijf.


AdviesWaardecreatie.nl
Wij bieden onze cliënten operationele en financiële optimalisatieadviezen die maximale waardecreatie bewerkstelligen. Wij richten ons op het Nederlandse midden- en kleinbedrijf. Mogen wij ook uw bedrijf meer waard maken? Bel 076-5875546 of vul het contactformulier in.
Maximaal waarde creëren

Operationele en financiële optimalisaties

Lees verder
Neem contact op voor meer informatie

Neem contact op voor meer informatie

Contact

Waardecreatie

Advies

Advies – Waardecreatie