Financiële hefboomwerking

financiële hefboomwerking maximale waardecreatie trading on the equity

Categorie: Creëren van waarde
25 June 2013, Reacties: Comments Off
Artikel: Financiële hefboomwerking

De financiële hefboomwerking is een belangrijk middel in het proces dat leidt tot maximale waardecreatie. Het middel vindt haar oorsprong in het feit dat het rendement dat gegenereerd wordt boven de kosten van vreemd vermogen de verstrekkers van eigen vermogen toekomt.

Het rendement dat eigen vermogen-verstrekkers eisen om hun investering op netto contante waarde-basis neutraal te maken ligt hoger dan de eisen van vreemd vermogen-verstrekkers. Het hogere risico dat eigen vermogen-verstrekkers lopen ligt hieraan ten grondslag. Een onderneming die voor 50% gefinancierd is met vreemd vermogen en 50% met eigen vermogen, is dus waardeverliezend wanneer de eigen vermogen-verstrekkers hetzelfde rendement genereren als het ‘normale’ vreemd vermogen-rendement.

Om het rendement op eigen vermogen te verhogen kan gedacht worden aan het toevoegen van vreemd vermogen aan de financieringsstructuur. Zolang het rendement op het totale vermogen (bedrijfsresultaat/gemiddeld totaal vermogen) hoger is dan het rendement op vreemd vermogen (rentelast/gemiddeld vreemd vermogen) wordt dit verschil toebedeeld aan de eigen vermogen-verschaffers.

Wanneer optimaal gebruik wordt gemaakt van deze financiële hefboomwerking, of ‘trading on the equity’, wordt de spread tussen de vermogenskostenvoet eigen vermogen en het rendement op eigen vermogen vergroot, waardoor de waardecreatie t.b.v. eigen vermogen-verstrekkers gemaximaliseerd wordt.

Waarde creëren of waarde verliezen vindt vaak haar oorzaak in het al dan niet maximaal gebruikmaken van de financiële hefboomwerking.


Maximaal waarde cre�ren

Operationele en financiële optimalisaties

Lees verder
Neem contact op voor meer informatie

Neem contact op voor meer informatie

Contact

Waardecreatie

Advies