Financiële doelen behalen. De impact van een hoger rendement

vermogen vermogensopbouw waarde

Categorie: Kasstromen
12 October 2012, Reacties: Comments Off on Financiële doelen behalen. De impact van een hoger rendement

Investeerders investeren meestal om financiële doelen te behalen. Een financieel doel kan bijvoorbeeld zijn: “voldoende vermogen op de pensioenleeftijd opbouwen om met pensioen te kunnen gaan”.

Om kapitaal meer waard te laten worden moet waarde gecreëerd worden. Waarde creëer je door te investeren met een rendement op geïnvesteerd vermogen hoger dan de kosten van kapitaal. Het jaar-in jaar-uit behalen van een positieve bandbreedte tussen rendement op geïnvesteerd vermogen en de kosten van kapitaal zorgt dus voor een met tijd en risico verdisconteerde groei van vermogen. Vooral de impact van hoge rendementen op hoge rendementen behalen is hier een grote aanjager van.

Een voorbeeld van wat verschillende jaarlijkse rendementen met een startkapitaal van 10.000 euro doen (zonder inflatiecorrectie, risicocorrectie, transactiekosten en belastingen):

  1% 4% 8% 20% 30% 50%
1 € 10.100 € 10.400 € 10.800 € 12.000 € 13.000 € 15.000
2 € 10.201 € 10.816 € 11.664 € 14.400 € 16.900 € 22.500
3 € 10.303 € 11.249 € 12.597 € 17.280 € 21.970 € 33.750
4 € 10.406 € 11.699 € 13.605 € 20.736 € 28.561 € 50.625
5 € 10.510 € 12.167 € 14.693 € 24.883 € 37.129 € 75.938
6 € 10.615 € 12.653 € 15.869 € 29.860 € 48.268 € 113.906
7 € 10.721 € 13.159 € 17.138 € 35.832 € 62.749 € 170.859
8 € 10.829 € 13.686 € 18.509 € 42.998 € 81.573 € 256.289
9 € 10.937 € 14.233 € 19.990 € 51.598 € 106.045 € 384.434
10 € 11.046 € 14.802 € 21.589 € 61.917 € 137.858 € 576.650

Hieruit blijkt dat het investeren van 10.000 euro gedurende 10 jaar tegen 1% per jaar enkel zin heeft wanneer het financiële doel maximaal 11.046 euro is. Of dat het investeren van 10.000 euro gedurende 5 jaar tegen 8% per jaar enkel zin heeft wanneer het financiële doel maximaal 14.693 euro is. Om de impact van hogere rendementen weer te geven hebben we tevens een (onrealistisch) rendement van 50% per jaar gedurende 10 jaar weergegeven. Dit rendementen maakt 10.000 euro na 10 jaar 576.650 euro.

Let wel, hogere rendementen gaan vaak gepaard met een hoger risico. Dit moeten investeerders kunnen en willen dragen. De genoemde rendementen geven een (basis)indicatie welk rendement behaald moet worden om bepaalde financiële doelen te behalen. Vooral de hogere rendementen zijn geen leidraad voor gemiddelde beleggingsportefeuilles.


AdviesWaardecreatie.nl
Wij bieden onze cliënten operationele en financiële optimalisatieadviezen die maximale waardecreatie bewerkstelligen. Wij richten ons op het Nederlandse midden- en kleinbedrijf. Mogen wij ook uw bedrijf meer waard maken? Bel 076-5875546 of vul het contactformulier in.
Maximaal waarde creëren

Operationele en financiële optimalisaties

Lees verder
Neem contact op voor meer informatie

Neem contact op voor meer informatie

Contact

Waardecreatie

Advies

Advies – Waardecreatie