Diensten

Diensten

Wij bieden onze cliënten operationele en financiële optimalisatieadviezen die maximale waardecreatie bewerkstelligen. Wij richten ons op het Nederlandse midden- en kleinbedrijf. Het maakt in deze niet uit of een bedrijf onderpresteert of juist floreert.

Operationele optimalisaties

Operationele optimalisaties voorzien bijvoorbeeld in het verhogen van omzet of het verlagen van kosten. Zulks met het doel hogere kasstromen te genereren.

Financiële optimalisaties

Financiële optimalisaties verlagen de vermogenskostenvoet. Wij helpen onze cliënten te financieren met een optimale financieringsstructuur. De middels operationele optimalisaties gegenereerde kasstromen worden op deze manier met een lagere vermogenskostenvoet verdisconteerd, hetgeen een hogere waarde van het bedrijf oplevert.

Herstructurering

Een herstructurering voorziet vaak in een samenspel tussen operationele- en financiële optimalisaties. Een herstructurering voorziet bijvoorbeeld in een desinvestering van een risicovol bedrijfsonderdeel, zodat met de opbrengst additioneel geïnvesteerd kan worden in bedrijfsonderdelen die meer waarde creëren.

Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.


Operationele en financiële optimalisaties

Operationele
en financiële optimalisaties

Lees verder

Neem contact op voor meer informatie

Neem contact op voor meer informatie

Contact

Waardecreatie

Advies